2022 Yılında uygulanacak Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları yayınlandı.


Değerli Araştırmacılarımız,

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları yayınlanmıştır. 2022 yılında Kapsamlı Araştırma Projeleri, Katılımlı Araştırma Projeleri ve Araştırma Altyapısı Projeleri başvuruları 2 dönemde alınacaktır. Diğer kurumlardan araştırmacıların görev aldıkları işbirliğine yönelik kapsamlı araştırma proje önerilerinin Katılımlı Araştırma Proje önerisi olarak hazırlamaları gerekmektedir. TÜBİTAK, AB gibi kaynaklardan fonlanan dış destekli projelerin yürütücülerine, yürüyen proje çalışmalarının gerektirdiği acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hızlı Destek Projesi olarak, bu proje türü için belirlenen üst destek limitinin 2 katına kadar (yürüyen dış destekli proje bütçesinin %30’unu geçmemek kaydıyla) ilave kaynak tahsis edilmesine karar verilmiştir. 2022 yılı için Hızlı Destek Proje türü için bütçe üst limiti 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla TÜBİTAK, AB gibi kaynaklardan desteklenen proje yürütücülerinin Hızlı Destek Proje türü başvurusu yolu ile 200.000 TL ilave kaynak talep edebilmeleri mümkün olacaktır. Bu destekten yararlanmak isteyen proje yürütücülerinin devam eden dış destekli projeleri ile ilgili detayları Hızlı Destek Projesi öneri formunda belirterek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak 2022 yılından itibaren araştırma projelerinde bursiyer çalıştırma uygulamasını hayata geçiriyoruz. Buna göre, lisansüstü öğrencilerimiz ve doktora sonrası araştırmacılar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi destekli projelerde bursiyer olarak görev alabilecek. Desteklenmesine karar verilen projelerde görev alan bursiyerlere YÖK tarafından belirlenen aylık ödenebilecek brüt burs tavanları aşmayacak şekilde ödeme yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi araştırma makalesi bazında ülkemizde en yüksek hacimli ve kaliteli çıktısını üreten araştırma üniversitesi durumundadır. Bursiyer desteğinin ülkemizde ve üniversitemizde Ar-Ge ekosisteminin en önemli unsurlarından olan nitelikli genç araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Daha ileriye, en iyiye…

Prof. Dr. Vural Gökmen
Rektör Yardımcısı

 

2022 Yılında uygulanacak Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esaslarını incelemek için lütfen tıklayın.