Duyurular

Başlık
Öncelikli Alan Araştırma Projeleri Desteği Hakkında (2024 ylı için) 2023-12-01 07:00:00
Sayın Araştırmacı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP Projeleri) kapsamında yapılacak harcama işlemlerine 10 Kasım 2023 tarihinden itibaren ara verilecektir. Proje bitiş tarihi yakın olan projeler öncelikli olmak üzere proje yürütücülerinin satın alma talep formlarını ve teknik şartnamelerini ıslak imzalı hazırlayarak 10 Kasım 2023 tarihine kadar birimimize iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra iletilecek talepler için 2024 yılında işlem yapılabilecektir. 2023-11-01 11:00:00
Bilimsel Araştırma Projeleri uygulama esasları hakkında 2023-01-05 16:00:00
2023 yılı bilimsel araştırma projeleri başvuru takvimi için lütfen tıklayın. 2023-01-05 15:00:00
2023 yılı bilimsel araştırma projeleri destek limitleri için lütfen tıklayın. 2023-01-05 15:00:00
2023 yılı proje başvurularına yönelik gerekli belgeler için lütfen tıklayın. 2023-01-05 15:00:00
BAP Uygulama Yönergesi revizyonu hakkında 2022-11-11 15:00:00
Avans mahsuplarınız hakkında önemli duyuru 2022-08-15 09:00:00
Öncelikli Alan Araştırma Proje başvuruları hakkında 2022-07-19 11:00:00
Öncelikli Alan Araştırma Projeleri desteği hakkında (2023 yılı için) 2022-06-10 16:00:00
Öncelikli Alan Araştırma Projeleri desteği hakkında (2022 yılı için) 2022-05-30 16:00:00
Proje son başvuru tarihlerinde değişiklik 2022-04-29 15:00:00
Dış destekli proje faturalarına yönelik vergi numarası güncellemesi 2022-04-26 09:00:00
Ödeme emri belgelerinin elektronik ortamda iletilmesi hakkında 2022-04-26 09:00:00
Bap Koordinasyon Birimi projelerine ilişkin bursiyer işlem süreçleri 2022-04-25 15:00:00
MYSV2 Kullanımı hakkında önemli duyuru. 2022-03-03 16:00:00
Burs üst limitleri artışı ve performansa dayalı yeni burs sistemi hakkında 2022-02-25 17:00:00
2022 Yılında uygulanacak Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları yayınlandı. 2022-01-03 11:00:00
Bilimsel araştırma projeleri başvuru takvimi için lütfen tıklayın. 2022-01-03 10:00:00
Bilimsel araştırma projeleri destek limitleri için lütfen tıklayın. 2022-01-03 10:00:00
TÜBİTAK projelerinin kurum hissesi Rektörlük payının yüzde 25'i 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren proje yürütücüleri tarafından kullanılabilecektir. 2022-01-03 10:00:00