Bap Koordinasyon Birimi projelerine ilişkin bursiyer işlem süreçleri

1- Proje onaylandıktan sonra projede ekibinde Bursiyerin ismi yer alıyorsa, Proje sözleşmesi ile birlikte SGK Bursiyer Bilgi Formu BAP birimine teslim edilir. SGK Bursiyer Bilgi Formunun ekinde Taahhütname, Kimlik Fotokopisi ve Öğrenci Belgesi olması gerekmektedir.

2- Bursiyerin SGK girişi BAP Birimi tarafından yapılarak bursiyerliği başlatılır.

3- Her ay proje yürütücüsü tarafından BAPSİS üzerinden burs ödemesine dair harcama talebi oluşturulur ve bu talebin sonunda BAPSİS üzerinde oluşan dilekçenin çıktısı alınarak yürütücü tarafından imzalanır. Dilekçenin ekine Burslu Öğrenci Bilgi Formu, güncel öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi eklenerek her ayın 15 ile 25 arasında BAP Koordinasyon Birimine teslim edilir.

4-Zamanında teslim edilen burs bilgi formlarının burs ödemeleri,  burs ödemesi yapılacak ayı takip eden ayın ilk 7 günü içinde yapılır

5-Bursiyerlikleri sona eren öğrenciye ilişkin proje yürütücüsü tarafından hazırlanacak Bursiyer İlişik Kesme Formunun BAP Koordinasyon Birimine iletilmesi zorunludur. Aksi takdirde yasal sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

İLGİLİ BELGELER:

SGK Bursiyer Bilgi Formu

Burslu Öğrenci Bilgi Formu

Bursiyer İlişik Kesme Formu

Taahhütname (Sağlık hizmeti alan)

Taahhütname (Sağlık hizmeti almayan)