Hakkında


Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı Kanun'la değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Hacettepe Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

 

ORGANİZASYON ŞEMASI