BAP Uygulama Yönergesi revizyonu hakkında

BAP Uygulama Yönergesi revize edilmiştir. Buna göre tez projeleri kapsamında önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin hazırladıkları ve bir öğretim üyesinin danışmanlığında yürütülen araştırma projeleri desteklenecektir.

fs.hacettepe.edu.tr/research/BAP_yonergesi.pdf