Dış destekli proje faturalarına yönelik vergi numarası güncellemesi

Tüm Dış Destekli Projelere (TÜBİTAK, AB, TÜSEB vb.) ilişkin faturalarda kullanılan vergi numaraları güncellenmiştir. Daha önce çeşitli proje türleri için kullanılan vergi numaraları artık geçerli değildir. Yapılacak tüm harcamalar için alınacak e-Faturalar aşağıdaki bilgileri ve vergi numaralarını içermelidir:

Fatura Adı:
Hacettepe Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Türü/ Proje Numarası

  1. Saymanlık: VKN:  4540016259 / Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kızılbey Vergi Dairesi)
  2. Kamu
  3. Harcama Birimi: VKN:  4540358582 / Hacettepe Üniversitesi Rektörlük (Doğanbey Vergi Dairesi)