MYSV2 Kullanımı hakkında önemli duyuru.

Değerli Proje Yürütücüleri,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren tüm ödeme işlemleri için MYS yerine MYSV2'nin kullanılacağı duyurulmuştur.

MYSV2 üzerinden düzenlenecek ödeme emirlerinin elektronik imza ile imzalanarak muhasebe birimine iletilmesi gerekmektedir. Kanıtlayıcı belgeler, yine MYSV2'de hazırlanan ödeme emrine taranarak eklenecektir. Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin işlem yapabilmeleri için Yeni Mali Yönetim Sistemi (MYSV2) ne tanımlanması gerekmektedir. Bu işlem birimimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. Harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi ve veri giriş görevlisine MYSV2'ye tanıtıldıklarına dair mail iletilmektedir. Bu işlemlerin en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile yapılan toplantıda, yeni kullanıma sunulan Yeni Mali Yönetim Sistemi (MYSV2) (giris.hmb.gov.tr) üzerinden yapılacak işlemlerin, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin elektronik imzalarını temin edebilmeleri için daha sonra yapılacak duyuruya kadar ödeme evraklarını, yeni uygulamaya sunulan MYSV2(giris.hmb.gov.tr) üzerinden hazırlayarak ekleriyle birlikte ıslak imzalı olarak birimimize iletmeleri halinde ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

TÜBİTAK tarafından artırılan Şubat ayı burs evraklarının zamlı haliyle oluşturulması gerekmektedir. Aksi halde ödeme yapılmayacaktır.

NOT: Bu süreçte ödemelerde aksaklık yaşanmaması için harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin e-imzalarını temin etmek üzere 04.03.2022 tarihinden itibaren Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.