Öncelikli Alan Araştırma Projeleri desteği hakkında (2022 yılı için)

Değerli Araştırmacılar,

Yükseköğretim Kurulu’nun araştırma üniversitelerine yönelik olarak başlattığı Araştırma Üniversiteleri Destek Programı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan ek bütçe ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşleştirildiğimiz öncelikli sektörlere (İlaç ve Aşı Teknolojileri, Tıbbi Cihaz, Gıda Arzı Güvenliği) odaklı araştırma projeleri desteklenecektir. Projelerin belirtilen öncelikli sektörlere yönelik ve ticarileşme potansiyeli olan ürün ve hizmetleri hedeflemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda hazırlanacak proje önerileri Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP) formu kullanılarak BAPSİS üzerinden 30 Haziran 2022 tarihine kadar BAP Koordinasyon Birimine sunulması beklenmektedir. Proje önerisinde diğer kurumlardan araştırmacıların projeye dahil edilmesi halinde (ilgili sektörde faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve/veya ilgili sektörde eşleştirilen araştırma üniversiteleri) Proje Ortaklığı ve Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Beyan Formu doldurulmalı ve imzalı olarak teslim edilmelidir.

Eşleştirilen öncelikli sektörlere yönelik araştırma projelerinin kapsamlı araştırma projelerinde aranan nitelikleri karşılaması gerekir. Proje ekibinde öncelikli sektörler ile ilgili en az iki farklı akademik birimden/disiplinden üniversitemiz araştırmacılarının yer alması beklenmektedir. Proje ekibinde yer alan araştırmacıların proje konusu ile ilgili alanda uzmanlıklarını kanıtlayan araştırma makaleleri yayınlamış olması ve proje yürütücüsünün dış destekli (TÜBİTAK, AB gibi) proje tecrübesi olması tercih edilir. Daha önce BAP Koordinasyon Birimi desteğiyle öncelikli alan araştırma projesi yürütücülüğü yapmış olan araştırmacıların proje çıktılarını araştırma makalesi olarak yayına dönüştürmüş olması beklenir.

Eşleştirilen öncelikli sektörlere yönelik araştırma projelerinde sarf malzeme, makine-teçhizat, bursiyer, hizmet alımı ve seyahat giderleri karşılanabilir. Toplam bütçenin ve gider kalemlerinin projenin amaç ve içeriğine uyumlu ve dengeli olmalıdır. Makine-teçhizat ağırlıklı ve salt altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmeyecektir. Bu nedenle bütçenin gerekçelendirilmesi ile bütçe kalemlerinin dağılımına dikkat edilmelidir.

BAP Koordinasyon Birimi